سایه ها کوچیدند،

 

شاخه ها خشکیدند،

 

باد ها پوسیدند،

 

کسی بر مرده ی برگ گریه نکرد،

 

نیمه های گمشده،

 

گمشده ماند...

 

وقتی خورشید گریخت

 

و نگاهیی نینداخت به پیری زمین...

 

آخ پیری؛

 

چه بیماریی بیدرمان است!!!

 

‏پیری!
......
سایه ها کوچیدند،

شاخه ها خشکیدند،

باد ها پوسیدند،

کسی بر مرده ی برگ گریه نکرد،

نیمه های گمشده،

گمشده ماند...

وقتی خورشید گریخت

و نگاهیی نینداخت به پیری زمین...

آخ پیری؛

چه بیماریی بیدرمان است!!!‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:24 |

 
بر بـــــاورِ مــا لبــــاس تنگ می دوزند
از جنسِ گنــاه ی رنگ، رنگ می دوزند

 

آزادی اگـــر گـــــذر کنـــــد در ســرِ ما
این بیخردان کـلاه ی سنگ می دوزند

 

بـر قـــامـــــتِ آزاده ی بانـــوی وطـــن
پیــراهنی از غیـــرت و ننگ می دوزند

 

در بــرگِ شناسنامه ی نو بــاوه ی ما
آینده ی پُر ز چــرس و بنگ می دوزند

 

هــر پیکـــرِ نامـــــرادِ این نسلِ جــوان
خونین کفنی به اسمِ جنگ می دوزند

 

"سنگـر" شکنی، غُـربت و آواره گی را
انـــدازه به نیـــرنـــگِ فرنگ می دوزند

 

 
‏دولت وحدت ملی؟!
........................
بر بـــــاورِ مــا لبــــاس تنگ می دوزند
از جنسِ گنــاه ی رنگ، رنگ می دوزند

آزادی اگـــر گـــــذر کنـــــد در ســرِ ما
این بیخردان کـلاه ی سنگ می دوزند

بـر قـــامـــــتِ آزاده ی بانـــوی وطـــن
پیــراهنی از غیـــرت و ننگ می دوزند

در بــرگِ شناسنامه ی نو بــاوه ی ما
آینده ی پُر ز چــرس و بنگ می دوزند

هــر پیکـــرِ نامـــــرادِ این نسلِ جــوان
خونین کفنی به اسمِ جنگ می دوزند
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:22 |

"آدم" لمیده بود:

 

در بین خُم های بلورین از طهور...

 

تسبیح می نمود:

 

گُل، گُل ز حوریان...

 

غلمان به حول و حوش:

 

هر یک برای دلبری اش لحظه میشمرد!

 

چهل روز،

 

بنامِ اشرافِ مخلوق در بهشت:

 

هی! ناز می فروخت!

 

روزِ چهل و یکم:

 

ناگه "حوا" رسید...،

 

برگ های طوبا به تنِ خود حجاب کرد،

 

پیمانه اش شکست،

 

جای شرابِ طهور:

 

یک سیب را گذاشت...

 

از حوربان صدایی به گوشی نمی رسید...

 

غُلمان رفته بود،

 

دگر بهشت روضهء رضوانِ او نبود.

 

از دل،هر آنچه گفت "حوا":

 

او همان نمود!

 

"آدم" نیمِ گمشده اش سجدگاه ساخت...

 

یعنی دگر بهشت ،

 

پشیزی نمی خرید!

 

آزادگی به لب ،

 

رسیدند بر زمین!

 

‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:20 |

 
 
شب بخـــوابی، صبــح یک دیوانـه "بابا" می شود
نابغـــه در مُلـــکِ مــا، از قـــــومِ "پاپا"* می شود

 

مـــادرانِ بیــخبـــــر از جـــانِ خــــود در خــــاکِ ما
طبـــقِ فـانــــونِ قبیلــــه، عقــــدِ مـامـا می شود

 

خواهــری بی اختیــار اُفتــــاده انــــــدر حُجله یی
چشم برهــــم نـــازده بانـــــــــوی لالا می شود

 

با چنین رسمی که مرسوم کرده اند این جاهلان
عنقــــــــریــــب اولادِ مــــــا، اولادِ کاکا می شود

 

بس کنیـد ای احمقــــــان این افتضــــاحِ شــوم را
ورنــه فـــردا کشور تـــــان ننــــــگِ دادا*می شود


ــــــــ
پاپا ـــ غلام محمد فرهاد بنیانگزار سازمان فاشیستی افغان ملت، مشهور به "پاپا"
دادا ــ در بعضی از ساحات کشور خواهر را "دادا" میگویند

‏امروز در چندین برگه فیس بوک خواندم که به اشرف غنی لقب
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:16 |

امید غنیمت است؛

 

هر چند بر محال...

 

زیرا که زندگی:

 

بی سایه ی امید،

 

زود جان میدهد!

 

‏امید!
......
امید غنیمت است؛

هر چند بر محال...

زیرا که زندگی:

بی سایه ی امید،

زود جان میدهد!‏
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:14 |

نـامـــردی، نـامُـــراد نمـــود میهـــــنِ مـرا
تبعــــیض، بی بهــــار نمــــود گلـشنِ مرا

 

عفـــریـــتِ ارتجــاع به تمـــــدن زنـد لگــد
شیــخ و مُــلا به هیـچ فـروخت مآمنّ مرا

 

تا پا گــذاشت به عهـــد رفیقـانِ نیمه راه
ویـــــرانه کــرد مجاهــدِ دیــن مسکنِ مرا

 

بیــمار شد وجــودِ هـــزاران هــــزار خلـق
تیــــغِ جفــــــا زدنـــــد هـــــزارن تـــنِ مرا

 

در کــــامِ اژدهــــا نمـــودند فصــولِ فتــح
ایــن جانیـــان صـــدای طنیــن افگــنِ مرا

 

بردند به مُلـــکِ غیر هرآنچـه که داشتیم
هــم استخــوانِ مُــرده و هـــم آهــنِ مرا

 

خـــود کُشته انـــد ملــت ما را بنـامِ دیـن
پُـــر لکــه کـــرده انـد همـــش دامــنّ مرا

 

"سنگر"عجب شعبـــده بـاز انِد این گروه
در شهـــــر قصه ساختـــه پیراهــــنِ مرا

 
‏دردِ تاریخی!
...............
نـامـــردی، نـامُـــراد نمـــود میهـــــنِ مـرا
تبعــــیض، بی بهــــار نمــــود گلـشنِ مرا

عفـــریـــتِ ارتجــاع به تمـــــدن زنـد لگــد
شیــخ و مُــلا به هیـچ فـروخت مآمنّ مرا

تا پا گــذاشت به عهـــد رفیقـانِ نیمه راه
ویـــــرانه کــرد مجاهــدِ دیــن مسکنِ مرا

بیــمار شد وجــودِ هـــزاران هــــزار خلـق
تیــــغِ جفــــــا زدنـــــد هـــــزارن تـــنِ مرا

در کــــامِ اژدهــــا نمـــودند فصــولِ فتــح
ایــن جانیـــان صـــدای طنیــن افگــنِ مرا

بردند به مُلـــکِ غیر هرآنچـه که داشتیم
هــم استخــوانِ مُــرده و هـــم آهــنِ مرا

خـــود کُشته انـــد ملــت ما را بنـامِ دیـن
پُـــر لکــه کـــرده انـد همـــش دامــنّ مرا
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:12 |

رقصِ زیبا دارد:

 

آب از وصلت و پیوند شما...

 

ماهی های نازم!

 

من غزل میخوانم؛

 

بی دف و چنگ و رباب...

 

خطبه یی لازم نیست،

 

کاملن راحت و آرام باشید...

 

در غریب خانه من:

 

نه "ملا" است و نه از "نهی منکر" خبری!

 

‏بعد از سه سال ماهی تنهایم را جوره کردم
....................................................
رقصِ زیبا دارد:

آب از وصلت و پیوند شما...

ماهی های نازم!

من غزل میخوانم؛

بی دف و چنگ و رباب...

خطبه یی لازم نیست،

کاملن راحت و آرام باشید...

در غریب خانه من:

نه  
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:10 |

دختـــرِ تـاک! مـــــرا به مــــرزِ مستی برسان
دستِ هر واژه ی من گیر و به هستی برسان

 

شعـــرِ من تشنه لـــب اُفتــــاده به کُنجِ کاغذ
قلــــمِ غمــــزده را به چیـــــره دستی برسان

 

لب نکــرد تر غـــزل، عمری شد از قطره ی تـو
روحِ چارانــه ی من، به خیــز و جستی برسان

 

شعـــرِ نیمایی غریبانـــــه سر افگنـــده به زیـر
ســوژه ی شبـــزده را به می پرستـی برسان

 

هرکــدام دین که گویــد حٌـرام است نفس ات
نزدِ "سنگــر" بمان، مُخ اش به پستی برسان

 

‏دخترِ تاک!
............
دختـــرِ تـاک! مـــــرا به مــــرزِ مستی برسان
دستِ هر واژه ی من گیر و به هستی برسان

شعـــرِ من تشنه لـــب اُفتــــاده به کُنجِ کاغذ
قلــــمِ غمــــزده را به چیـــــره دستی برسان

لب نکــرد تر غـــزل، عمری شد از قطره ی تـو
روحِ چارانــه ی من، به خیــز و جستی برسان

شعـــرِ نیمایی غریبانـــــه سر افگنـــده به زیـر
ســوژه ی شبـــزده را به می پرستـی برسان

هرکــدام دین که گویــد حٌـرام است نفس ات
نزدِ
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:8 |

نه از این شاخ به آن شاخ پریدن بلدم،


نه ز پرواز بدم میآید...


بال اگر میداشتم:


ابر ها را ز کنارِ خورشید،


سوی آسمان دگر میبردم...


میگذاشتم زمین ؛


هر قدر که دلش میخواهد،


بوسه بر چهره ی خورشید زند!

 

‏نه از این شاخ به آن شاخ پریدن بلدم،
نه ز پرواز بدم میآید...
بال اگر میداشتم:
ابر ها را ز کنارِ خورشید،
سوی آسمان دگر میبردم...
میگذاشتم زمین؛
هر قدر که دلش میخواهد،
بوسه بر چهره ی خورشید زند!‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:6 |

 
 .
طرح همین است که ما بی سر و سامان باشیم
زیرِ تصـویــــــرِ "الله" ،بنــــــــده ی نــــادان باشیم

 

فـــــرقِ شـــــیطان نکنیـــــم تا به "اهـــورا مـــزدا"
غــــرق در امر و نهیـــــــــی حافظِ قــــرآن باشیم

 

عقلِ ما در گروه ی "داعش" و "طالب" به مـــزاح
دست و پا بسته اسیر، تــــــوده ی بیجان باشیم

 

نزنیــــــم گام به دنیــــــــای شعــــــــور و منطـــق
نسل در نسل غـــلام بچــــــه ی هر خان باشیم

 

یکطرف بـــــازی کنــــد به خــــــــونِ ما استعــمار
یکطرف طعمــــه ی شیــریـــن به دزدان باشیم

 

خاک ریزیــــم به احساس وطن خواهــــی و حق
قبـــــرِ خـود را بکنیـــــم نـوکــــــرِ رنـــــدان باشیم

 

شـــورِ بیــــــداری اگـــر زد بســــرِ نسلِ جـــــوان
در پیـی توطئـــــه ی تاجیــــک و افغـــــان باشیم

 

شـرم بر ما که زود "سنگـــــر" خــــود میفروشیم
عـــادت ما شــــده است بسته بفرمـــان باشیم

 

‏دیروز، امروز و فردای ما
...........................
طرح همین است که ما بی سر و سامان باشیم
زیرِ تصـویــــــرِ
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 14:0 |


Powered By
BLOGFA.COM


http://www.youtube.com/watch?v=PHVcVGtFcbo