غـــزه در تــوطئـــه ی خشــم شمـا می سوزد
زنــــده و مُــــرده در چشــــم شمـا می سوزد
باخبــــــر بـاش که ایــن وحشتِ صیهــونی تان
هم کلاه ی سر و هــم پشمِ* شما می سوزد

اشاره به ریش های یهودیان، که اسلام نیز به عاریت گرفت و سنت پیغمبرش ساخت
 
عکس ‏نور سنگر‏

 

+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 19:18 |
شمع و شعر و شراب، یادم رفت 
رنــــگ و بــــویِ گلاب، یادم رفت

ای وطن در هـــوای خـــدمتِ تــو
عشرت و خـور و خـواب،یادم رفت

از همـان طفلـی عاشقت گشتم 
درس و مشـق و کتاب، یادم رفت

در غــمِ شش هزار ساله غم ات
اســـم و رســمِ شباب یادم رفت

خواستم مرهمی به هر زخـم ات
درد و رنــج و عـــــذاب، یادم رفت

پیــــر گشتم ولی جـــوان نشدی
شور و نطــق و خطاب، یادم رفت

خِـــم شــــده قامتـــــــم به عیاری
اســپ و زیـــن و رکاب، یادم رفت

"سنگــر"ی سوخته ی تاریــــخ ام
جمع و تفریق و حساب، یادم رفت
 
 
عکس: ‏دردِ دلِ با وطن!
 ................... 
شمع و شعر و شراب، یادم رفت 
رنــــگ و بــــویِ گلاب، یادم رفت

ای وطن در هـــوای خـــدمتِ تــو
 عشرت و خـور و خـواب،یادم رفت

از همـان طفلـی عاشقت گشتم 
درس و مشـق و کتاب، یادم رفت

در غــمِ شش هزار ساله غم ات
 اســـم و رســمِ شباب یادم رفت

خواستم مرهمی به هر زخـم ات
 درد و رنــج و عـــــذاب، یادم رفت

پیــــر گشتم ولی جـــوان نشدی
 شور و نطــق و خطاب، یادم رفت

خِـــم شــــده قامتـــــــم به عیاری
 اســپ و زیـــن و رکاب، یادم رفت
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 19:14 |
هنـوز در خــــوابِ غفلـــــت، وای بر ما
هنـــوز دربـــــــانِ دولــــــت، وای بر ما

هنــــوز دستـــور پـــذیـــر از دشمنانیم
هنــــوز معتـــــــادِ ذلـــــــت، وای بر ما

هنــــوز فرمانــــروای ماست شـــیطان
هنـــــوز دوری ز ملــــــــــت، وای بر ما

هنوز در شرق و غرب در خود فروشی
هنــــوز کمبـــــود و قِلــــت ، وای بر ما

هنـــوز سیـــــری نــــــدارد بی حیـایی
هنـــــوز دنیــــــــای خجلـت، وای بر ما

هنـــوز با چشــــم می بینیم جنایــــت
هنـــــوز محکـــومِ لعنــــــت، وای بر ما

هنـــــوز آزادیی "سنگــــــر" در بنـــــــد 
هنــــوز خواستـــــارِ مهلــت، وای بر ما
 
 
عکس: ‏وای بر ما!
 ............ 
هنـوز در خــــوابِ غفلـــــت، وای بر ما
 هنـــوز دربـــــــانِ دولــــــت، وای بر ما

هنــــوز دستـــور پـــذیـــر از دشمنانیم
 هنــــوز معتـــــــادِ ذلـــــــت، وای بر ما

هنــــوز فرمانــــروای ماست شـــیطان
 هنـــــوز دوری ز ملــــــــــت، وای بر ما

هنوز در شرق و غرب در خود فروشی
 هنــــوز کمبـــــود و قِلــــت ، وای بر ما

هنـــوز سیـــــری نــــــدارد بی حیـایی
 هنـــــوز دنیــــــــای خجلـت، وای بر ما

هنـــوز با چشــــم می بینیم جنایــــت
 هنـــــوز محکـــومِ لعنــــــت، وای بر ما

هنـــــوز آزادیی
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 19:12 |
 
 
رهبــــــر و پیشــــوای دزدان، جــــــان کِری آمده
نـــزدِ شــــــاگردانِ نـــــادان، جـــــــــان کِری آمده
"عین"و"غین" در کشمکش کرزی فتاده در عذاب
قصـــــدِ گوشمالی اینــــــان، جـــــــان کِری آمده
 
 
عکس: ‏جان کِری وزیر خارجه آمریکا بکابل آمد
.............................................
رهبــــــر و پیشــــوای دزدان، جــــــان کِری آمده
نـــزدِ شــــــاگردانِ نـــــادان، جـــــــــان کِری آمده
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 19:10 |
مکن ای اشک نامردی!

دلِ من گریه میخواهد...

کنار آن پدر های، 

که: از لبنان تا عراق

که: از سوریه تا اوکراین،

که" از غزه تا سودان

که:
 
در هر کوه و دشت و خار زار ها است سرگردان

برای قندهار خفته در خونم

برای قندوز و بگرام

برای هر وجب خاکی که طفلی است در آتش...

صدای هق هق ام را همصدا سازم
 !
 
 
عکس: ‏مکن ای اشک نامردی!
 دلِ من گریه میخواهد...
 کنار آن پدر های، 
که: از لبنان تا عراق
 که: از سوریه تا اوکراین،
 که
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 19:8 |
دو تا دستارِ پنجـابی، دو تا جاسوسِ دیوانه
دوتــا وحشیی غارتگـــر، دو تا ویرانگــرِ خانه
یکی نازد جهادش را دگر فاشیسمِ کورِ خود
دو تا اشرارِ بی فرهنگ، دو تا از عقل بیگانه

ن.سنگر
عکس: ‏دو تا دستارِ پنجـابی، دو تا جاسوسِ دیوانه
دوتــا وحشیی غارتگـــر، دو تا ویرانگــرِ خانه
یکی نازد جهادش را دگر فاشیسمِ کورِ خود
دو تا اشرارِ بی فرهنگ، دو تا از عقل بیگانه

ن.سنگر‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 19:5 |
 

مـــادر وطــن! دجـال کجـا می برد تُـرا؟
این طایفه ی شـغال کجـا می برد تُـرا؟

ابلیس در فضای چمن لانـه کرده است
با حیلــه و بـه چــال کجــا می برد تُـرا؟

تقویــــم در بـــــلادِ تــــو وارونـــه میــرود 
بــا شعلــــه ی زوال کجـا می بـرد تُـرا؟

تکبیر خـــون بلنــد نمودنــد به سینه ات
بـا آیــــــه ی قتـــــال کجــا می برد تُـرا؟

رای"سپید"و رای"سیاه"یک بهانه است
زخمیـــــی بی مثــــال کجا می برد تُرا؟

بنگر چسان به "سنگر" تو حمله میبرند
این قـــومِ بی کمـــال کجا می برد تُـرا؟
 
 
عکس: ‏از وحشت
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 19:3 |
 
 
طشتِ رسوائیت از بام فتاد...

همه دیدند:

در آن آب نبود... 

ابرویی که تو دعوا کردی؛ 

چقدر زود هویدا گردید،

از اول ترکیب اش:

اکسیژن که دور،

مالیکولی ز هایدروژن او یافت نشد...
  
 
‎‏
عکس: ‏به تک، تک از دزدان حقیقت!
 ......................
 طشتِ رسوائیت از بام فتاد...
 همه دیدند:
 در آن آب نبود... 
ابرویی که تو دعوا کردی؛ 
چقدر زود هویدا گردید،
 از اول ترکیب اش:
 اکسیژن که دور،
 مالیکولی ز هایدروژن او یافت نشد...‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 18:58 |
خنده ام می گیرد؛

وقتی از عُجز به من میتازی!

دردِ رسوایی تو میدانم،

من به چشمم دیدم:

چهره ی زرد ترا،

کیشِ نامرد ترا،

در کسادِ بازار،

سرِ افگنده ی فرد، فردِ ترا،

در غروبِ غُربت:

تنِ زخم خورده ی پُز دردِ ترا...

من بخود می نازم!

که هنوز دشمنِ من میترسد؛

از صدای پر از هیبتِ هر واژه ی من!

من همینجا بتو منتظرم؛

غیرتت را محک بزن نامرد!
 
 
عکس: ‏باز هم شیپور تهدید ها به صدا در آمد اما مانند همیشه از ناتوانی!
.............
مرا زمـــرگ مترسان که مـــــرگ غــلامِ من است
 صــدای رویــــــشِ هــــر لالـــه در کلامِ من است
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 18:54 |
بگذار چشمانت

موجِ آذان به گوشم خواند

من از این شام و سکوت و رمضان...

بیزارم

بگذار روزه ام افطار کنم:

با شیرینیی لبِ خرمایت
 
 
عکس: ‏بگذار چشمانت
 موجِ آذان به گوشم خواند
 من از این شام و سکوت و رمضان...
 بیزارم
 بگذار روزه ام افطار کنم:
 با شیرینیی  لبِ خرمایت‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت 18:51 |


Powered By
BLOGFA.COM


http://www.youtube.com/watch?v=PHVcVGtFcbo